Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
 
 
 
Servicii de asistență socială în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 
    Asistenţa socială, ca și componentă importantă a protecţiei sociale, reprezintă un ansamblu de instituţii, programe, măsuri, activităţi, servicii specializate de protecţie a persoanelor, grupurilor, comunităţilor aflate temporar în dificultate, care din motive de natură socială, biologică, psihologică sau economică, nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace și eforturi proprii un mod decent de viaţă.
    Indiferent de nivelul de dezvoltare al unei societăţi, asistenţa socială,  va fi utilă ca măsură de protecţie pentru persoanele vulnerabile/ defavorizate.
    Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti ce are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilității, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, prin servicii specializate pentru categoriile de persoane defavorizate.
     Misiunea instituţiei este de a asigura persoanelor domiciliate pe raza Sectorului 1 un sistem de asistenţă socială care să răspundă nevoilor identificate şi să ofere o securitate socială universală şi cuprinzătoare.
    Noile cerinţe de-a lungul anilor au creat şi diversificat o paletă largă de servicii sociale care au venit în întâmpinarea  satisfacerii nevoilor categoriilor defavorizate.     
    Principiile și valorile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 sunt următoarele:
  • solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie;
  • subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul;
  • universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege;
  • respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic; ( mai mult ... )
 
Text adaptat din Articolul 2 si Articolul 5, Legea nr.292/2011 - Legea asistenței sociale
 

 
09/02/2024 - Precizări privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap
09/02/2024 - Au fost afișate listele finale cuprinzând rezultatele sesiunii de înscriere a copiilor la centrele de zi de tip creșă în cadrul sesiunii online, organizată în perioada 30.01.2024 – 01.02.2024
05/02/2024 - Au fost afișate listele provizorii cuprinzând cererile validate pentru înscrierea copiilor la centrele de zi de tip creșă depuse în cadrul sesiunii online organizată în perioada 30.01.2024 – 01.02.2024
23/01/2024 - Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități, DGASPC Sector 1 a accesat prin PNRR fonduri pentru dotarea a două dintre centrele de zi pentru persoane adulte cu dizabilități: TSA Adulți și PHOENIX
23/01/2024 - Propunere, Consultare- Planul de actiune al DGASPC Sector 1 privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Sector 1 pe anul 2024
16/01/2024 - D.G.A.S.P.C. Sector 1 organizează o sesiune suplimentară de înscriere a copiilor la centrele de zi tip creșă
29/12/2023 - Venitul Minim de Incluziune (VMI)
11/12/2023 - Ajutoare financiare pentru persoanele cu venituri reduse care au domiciliul pe raza Sectorului 1
22/11/2023 - Angajăm Asistenți Personali Profesioniști
22/09/2023 - Selecţie de imobile - Deschidem 4 noi centre de zi pentru copii
mai multe ...
 

 
10/04/2024 - Anunț privind organizarea examenului de promovare la sfârșitul perioadei în care salariatul a fost încadrat în funcția de debutant pentru personalul contractual
08/12/2023 - Rezultatele finale ale examenului de promovare în gradul imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul DGASPC Sector 1 din data de 05-07 decembrie 2023
07/12/2023 - Rezultatele finale ale examenului de promovare în gradul imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul DGASPC Sector 1
07/12/2023 - Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție
06/12/2023 - Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad imediat superior celui deținut de către funcționarii publici de execuție
06/12/2023 - Rezultatul contestației probei scrise la examenul de promovare în grad professional imdeiat superior celui deținut organizat în cadrul DGASPC Sector 1 în data de 05.12.2023.
06/12/2023 - Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul DGASPC Sector 1, organizat în data de 05.12.2023- probă scrisă
06/12/2023 - Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în în grad imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul DGASPC Sector 1, organizat în data de 05.12.2023 la proba scrisă.
24/11/2023 - Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare grad imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul DGASPC Sector1
24/11/2023 - Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare grad imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul DGASPC Sector1
mai multe ...
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare