Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare grad imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul DGASPC Sector1

Bucureşti, 24 noiembrie 2023

 

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE EXECUȚIE DIN CADRUL dIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, organizat în data de 05.12.2023 – proba scrisă

 

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen

Funcția publică

Instituția

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului / Observații

1.

67431

Consilier clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 – Serv. Monitorizare, Analiză Statiscitcă, Indicatori de Asistență Socială și Incluziune Socială

Admis

-

2.

70119

Consilier clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 – Serv. Monitorizare, Analiză Statiscitcă, Indicatori de Asistență Socială și Incluziune Socială

Admis

-

3.

68028

Consilier clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 – Serviciul Violență asupra Copilului

Admis

-

4.

69759

Consilier  clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 –  Serviciul Violență asupra Copilului

Admis

-

5.

68247

Consilier  clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 -   Serviciul Violență asupra Copilului

Admis

-

6.

67857

Consilier  clasa I grad profesional principal

D.G.A.S.P.C. Sector 1 -   Serviciul Violență asupra Copilului

Admis

-

7.

68917

Consilier  clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 -   Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități

Admis

-

8.

69489

Consilier  clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 -   Biroul Alocații

Admis

-

9.

67918

Consilier  clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 -   Serviciul Prestații Persoane cu Handicap

Admis

-

10.

69650

Consilier  clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 -   Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav

Admis

-

11.

69652

Consilier  clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 -   Serviciul Rezidențial Adulți

Admis

-

12.

71284

Consilier  clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 -   Biroul Relații Interetnice

Admis

-

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Anca Oana Duță.

 

            Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare abribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 

Afişat astăzi, 24 noiembrie 2023, ora 1330, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (Pav. F).

 

Candidaţii declaraţi „Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei scrise în data de 05 decembrie 2023, ora 1000, la sediul D.G.A.S.P.C SECTOR 1 – Amfiteatru.

 

 

                                                                                                                      

Secretar comisie:

Anca Oana Duță

consilier Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare