Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție

Bucureşti, 07 decembrie 2023

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1, organizat în data de 05.12.2023.

Nr. crt

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen

Funcția publică

Instituția

Punctajul obținut la proba interviu

Rezultatul probei

1.

67431

Consilier clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 – Serv. Monitorizare, Analiză Statiscitcă, Indicatori de Asistență Socială și Incluziune Socială

91,66

Admis

2.

70119

Consilier clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 – Serv. Monitorizare, Analiză Statiscitcă, Indicatori de Asistență Socială și Incluziune Socială

100

Admis

3.

68028

Consilier clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 – Serviciul Violență asupra Copilului

98,33

Admis

4.

69759

Consilier  clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 –  Serviciul Violență asupra Copilului

100

Admis

5.

68247

Consilier  clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 -   Serviciul Violență asupra Copilului

100

Admis

6.

67857

Consilier  clasa I grad profesional principal

D.G.A.S.P.C. Sector 1 -   Serviciul Violență asupra Copilului

100

Admis

7.

69489

Consilier  clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 -   Biroul Alocații

100

Admis

8.

67918

Consilier  clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 -   Serviciul Prestații Persoane cu Handicap

98,33

Admis

9.

69650

Consilier  clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 -   Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav

95

Admis

10.

69652

Consilier  clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 -   Serviciul Rezidențial Adulți

100

Admis

12.

71284

Consilier  clasa I grad profesional superior

D.G.A.S.P.C. Sector 1 -   Biroul Relații Interetnice

95

Admis

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Anca Oana Duță.

   Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare abribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 Afişat astăzi, 07 decembrie 2023, ora 1300, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (Pav. F).

 

                                                                                                                      

Secretar comisie:

Anca Oana Duță

consilier Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare