Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Rezultatele finale ale examenului de promovare în gradul imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul DGASPC Sector 1

Bucureşti, 07 decembrie 2023

 

Rezultatele finale ale EXAMENULui de promovare În gradul imediat superior celui deŢinut de cĂtre funcŢionarii publici din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sector 1 DIN DATA DE 05-06 decembrie 2023

 

 Având în vedere prevederile  art. 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) din  Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art. 626 din OUG nr. 57/2019, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr.

crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen

Funcția publică/Serviciul/Biroul

Punctajul probei scrise

Punctajul probei interviu

Punctaj final

Rezultatul final

 

1.

67641

Auditor clasa I grad profesional superior

95

96,33

191,33

Admis

2.

68942

Consilier  clasa I grad profesional superior

90,33

97,33

187,66

Admis

3.

70106

Consilier juridic clasa I grad profesional superior

90

95

185

Admis

4.

70335

Consilier clasa I grad profesional superior

82,33

96,66

178,99

Admis

 §  Afişat astăzi, 07.12.2023, ora 1530 la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pav. F și pe pagina de internet a D.G.A.S.P.C. Sector 1.

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare