Skip Navigation Links 
 

Criterii de eligibilitate pentru acordare de servicii si prestatii (consiliere socială şi psihologică ajutor material constând în lapte praf, medicamente pentru copii, scutece absobante, înscriere la centre de zi pentru copii şcolari, plata after – school, plata creşei, plata contribuţiei de hrană la gradiniţă, admitere/găzduire in centru maternal) în vederea prevenirii separarii copilului de familie:

  • mame/gravide minore;
  • familii cu copii care se confruntă cu probleme financiare, care nu au suportul familiei  extinse şi nu pot răspunde corespunzător nevoilor specifice ale copilului;
  • familii cu copii în care există probleme de sănătate;
  • familii cu copii care se confruntă cu lipsa spaţiului locativ sau care deţin un spaţiu neadecvat creşterii şi îngrijirii lor;
  • copiii aflaţi în abandon şcolar sau în risc de abandon şcolar;
  • copiii neşcolarizaţi;
  • victimele violenţei în familie;
  • acordarea gratuităţii pentru plata contribuţiei pentru serviciile de tip creșă se acordă părinţilor/reprezentanţilor legali, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au în îngrijire minori care beneficiază de serviciu de tip creşă într-o unitate aflată în administrarea DGASPC Sector 1, cel puţin unul dintre părinţi/reprezentanţii legali are domiciliul pe raza Sectorului 1, viza de flotant sau reşedinţa temporară nu sunt acceptate, au îngrijire cel puţin 3 copii;
  • acordarea gratuităţii pentru plata contribuţiei în gradiniţă se acordă părinţilor/reprezentanţilor legali, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au în îngrijire minori care frecventează o gradiniţă de pe raza Sectorului 1, sunt fără venituri sau cu venituri reduse, în cazul în care acestea sunt situate sub 1065 lei/membru familie lunar, cel puţin unul dintre părinţi/reprezentanţii legali are domiciliul pe raza Sectorului 1- viza de flotant sau reşedinţa temporară nu sunt acceptate, au îngrijire cel puţin 3 copii.   

 

Formular acordare ajutor DOC

 

 

 

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare